Đề nghị xử lý nghiêm vụ nam bảo vệ hành hung dã man một phụ nữ tại Hà Nội

Hình ảnh người đàn ông cởi trần hành hung dã man người phụ nữ, được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh người đàn ông cởi trần hành hung dã man người phụ nữ, được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh người đàn ông cởi trần hành hung dã man người phụ nữ, được chia sẻ trên mạng xã hội.
Lên top