Đề nghị xử lý hình sự nhiều cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

Nhà và trang trại trái phép của ông Nguyễn Đức trên đất lâm nghiệp. Ảnh Đình Văn
Nhà và trang trại trái phép của ông Nguyễn Đức trên đất lâm nghiệp. Ảnh Đình Văn
Nhà và trang trại trái phép của ông Nguyễn Đức trên đất lâm nghiệp. Ảnh Đình Văn
Lên top