Đề nghị xử lý hình sự đối tượng đánh nữ sinh sau tai nạn ở Tây Ninh

Đề nghị xử lý hình sự đối tượng đánh nữ sinh sau tai nạn ở Tây Ninh. Ảnh: Tây Giang
Đề nghị xử lý hình sự đối tượng đánh nữ sinh sau tai nạn ở Tây Ninh. Ảnh: Tây Giang
Đề nghị xử lý hình sự đối tượng đánh nữ sinh sau tai nạn ở Tây Ninh. Ảnh: Tây Giang
Lên top