Đề nghị xử đúng người đúng tội vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa.
Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa.
Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa.