Đề nghị tử hình cựu Giám đốc Agribank Bến Thành

Bị cáo Oanh đối mặt án tử. Ảnh: Phan Hồng.
Bị cáo Oanh đối mặt án tử. Ảnh: Phan Hồng.
Bị cáo Oanh đối mặt án tử. Ảnh: Phan Hồng.