Đề nghị truy tố vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình về vụ đấu giá đất

Đề nghị truy tố Nguyễn Thị Dương cùng 4 cán bộ tỉnh Thái Bình liên quan vụ đấu giá đất tháng 12.2019. Ảnh Mai Chi
Đề nghị truy tố Nguyễn Thị Dương cùng 4 cán bộ tỉnh Thái Bình liên quan vụ đấu giá đất tháng 12.2019. Ảnh Mai Chi
Đề nghị truy tố Nguyễn Thị Dương cùng 4 cán bộ tỉnh Thái Bình liên quan vụ đấu giá đất tháng 12.2019. Ảnh Mai Chi
Lên top