Đề nghị truy tố vợ chồng chủ doanh nghiệp bị Đường "Nhuệ" dọa giết

Vợ chồng bị can Lẫm, Quyết - những người tố cáo bị Đường "Nhuệ" dọa giết để siết nợ (bên phải) - bị đề nghị truy tố. Ảnh: M.D
Vợ chồng bị can Lẫm, Quyết - những người tố cáo bị Đường "Nhuệ" dọa giết để siết nợ (bên phải) - bị đề nghị truy tố. Ảnh: M.D
Vợ chồng bị can Lẫm, Quyết - những người tố cáo bị Đường "Nhuệ" dọa giết để siết nợ (bên phải) - bị đề nghị truy tố. Ảnh: M.D
Lên top