Đề nghị truy tố nhóm cựu cán bộ ngân hàng bán thông tin cho tội phạm

Các bị can trong nhóm trộm thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền gửi. Ảnh: M.L.
Các bị can trong nhóm trộm thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền gửi. Ảnh: M.L.
Các bị can trong nhóm trộm thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền gửi. Ảnh: M.L.
Lên top