Đề nghị truy tố nguyên Trưởng ban quản lý rừng Iagrai

Để mất rừng và nhờ người ký khống chứng từ, 2 Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện bị đề nghị truy tố. Ảnh T.Tuấn
Để mất rừng và nhờ người ký khống chứng từ, 2 Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện bị đề nghị truy tố. Ảnh T.Tuấn
Để mất rừng và nhờ người ký khống chứng từ, 2 Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện bị đề nghị truy tố. Ảnh T.Tuấn
Lên top