Đề nghị truy tố kẻ đâm chết nghệ sĩ Opera Mạnh Dũng

Dương Quang Bình bị khống chế tại thời điểm đâm chết em rể. Ảnh: V.D.
Dương Quang Bình bị khống chế tại thời điểm đâm chết em rể. Ảnh: V.D.
Dương Quang Bình bị khống chế tại thời điểm đâm chết em rể. Ảnh: V.D.
Lên top