Đề nghị truy tố đối tượng đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước nhà vợ

Đối tượng Nguyễn Xuân Phương đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước nhà vợ. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Xuân Phương đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước nhà vợ. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Xuân Phương đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước nhà vợ. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top