Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa.
Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa.