Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa.
Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa.