Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Khu đất "vàng" liên quan đến sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Khu đất "vàng" liên quan đến sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Khu đất "vàng" liên quan đến sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Lên top