Đề nghị truy tố con nuôi Đường "Nhuệ" thêm vụ ăn chặn tiền hỏa táng

Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng, bên phải) và bố nuôi Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ").
Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng, bên phải) và bố nuôi Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ").
Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng, bên phải) và bố nuôi Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ").

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top