Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo Gang thép Thái Nguyên gây thiệt hại 830 tỉ

Dự án Gang thép Thái Nguyên đến nay "đắp chiếu". Ảnh: LĐO.
Dự án Gang thép Thái Nguyên đến nay "đắp chiếu". Ảnh: LĐO.
Dự án Gang thép Thái Nguyên đến nay "đắp chiếu". Ảnh: LĐO.
Lên top