Đề nghị truy tố 5 cựu quan chức, 2 cựu chủ tịch Khánh Hòa

Công an bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - Lê Văn Dẽ. Ảnh CC
Công an bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - Lê Văn Dẽ. Ảnh CC
Công an bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - Lê Văn Dẽ. Ảnh CC
Lên top