Đề nghị trang bị súng quân dụng cho CSGT: Không phải được tùy tiện nổ súng

Đề xuất cảnh sát giao thông có thêm vũ khí hỗ trợ. Ảnh: T.VƯƠNG
Đề xuất cảnh sát giao thông có thêm vũ khí hỗ trợ. Ảnh: T.VƯƠNG
Đề xuất cảnh sát giao thông có thêm vũ khí hỗ trợ. Ảnh: T.VƯƠNG
Lên top