Đề nghị phạt bác sĩ hiếp dâm đồng nghiệp từ 8 năm 3 tháng đến hơn 9 năm tù

Bị cáo Lê Quang Huy Phương được đưa vào phòng xét xử. Ảnh: PĐ.
Bị cáo Lê Quang Huy Phương được đưa vào phòng xét xử. Ảnh: PĐ.
Bị cáo Lê Quang Huy Phương được đưa vào phòng xét xử. Ảnh: PĐ.
Lên top