Đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình. Ảnh: P.Du.
Các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình. Ảnh: P.Du.
Các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình. Ảnh: P.Du.
Lên top