Đề nghị mức án 10-11 năm tù với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị mức án cao nhất 10-11 năm tù trong số 9 bị cáo. Ảnh: C.Hùng.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị mức án cao nhất 10-11 năm tù trong số 9 bị cáo. Ảnh: C.Hùng.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị mức án cao nhất 10-11 năm tù trong số 9 bị cáo. Ảnh: C.Hùng.
Lên top