Đề nghị kỷ luật cao nhất nhân viên một sở vi phạm công tác phòng chống dịch

Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh: CA
Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh: CA
Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh: CA
Lên top