Đề nghị hủy bản án, xét xử lại vụ ông già 78 tuổi dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thủy
Phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thủy