Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VỤ CÔNG TY CÀPHÊ GIA LAI TẨU TÁN 200HA ĐẤT TRƯỚC NGÀY CỔ PHẦN HÓA:

Đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra CA tỉnh Gia Lai