Đề nghị chung thân "Tiến sĩ học làm giàu” lừa hơn 500 người, chiếm gần 500 tỉ đồng

Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top