Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đề nghị chung thân "Tiến sĩ học làm giàu” lừa hơn 500 người, chiếm gần 500 tỉ đồng

Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa.