Đe dọa phóng viên vì tưởng là… con nợ

Đối tượng Nhi đã xin lỗi phóng viên Sỹ Đức vì những lời hăm dọa trước đó.
Đối tượng Nhi đã xin lỗi phóng viên Sỹ Đức vì những lời hăm dọa trước đó.
Đối tượng Nhi đã xin lỗi phóng viên Sỹ Đức vì những lời hăm dọa trước đó.
Lên top