ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng vụ lãnh đạo công an bị tố nhận tiền

Đại tá Nguyễn Chí Phương.
Đại tá Nguyễn Chí Phương.
Đại tá Nguyễn Chí Phương.