Dây điện rơi giật chết người: Làm rõ trách nhiệm các bên liên quan

Công an điều ra làm rõ vụ dây dẫn điện rơi giật chết người. Ảnh: Dương Bình
Công an điều ra làm rõ vụ dây dẫn điện rơi giật chết người. Ảnh: Dương Bình
Công an điều ra làm rõ vụ dây dẫn điện rơi giật chết người. Ảnh: Dương Bình
Lên top