Dạy cho trẻ em: Không cho ai tùy tiện động chạm vào cơ thể mình...

Cán bộ công an Hà Tĩnh phát tài liệu tuyên truyền chống xâm hại trẻ em cho học sinh Trường THCS thị trấn Lộc Hà. Ảnh: CA HT.
Cán bộ công an Hà Tĩnh phát tài liệu tuyên truyền chống xâm hại trẻ em cho học sinh Trường THCS thị trấn Lộc Hà. Ảnh: CA HT.
Cán bộ công an Hà Tĩnh phát tài liệu tuyên truyền chống xâm hại trẻ em cho học sinh Trường THCS thị trấn Lộc Hà. Ảnh: CA HT.
Lên top