Đậu xe cản trở lối ra vào, đối tượng còn đánh công an bảo vệ ngân hàng

Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng, đường Trần Phú, phường 3, TP.Đà Lạt.
Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng, đường Trần Phú, phường 3, TP.Đà Lạt.
Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng, đường Trần Phú, phường 3, TP.Đà Lạt.
Lên top