Đấu trí với bị cáo mua bán ma tuý trong gần 4 tiếng

Ba bị cáo trong đường dây Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ảnh: V.Dũng
Ba bị cáo trong đường dây Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ảnh: V.Dũng
Ba bị cáo trong đường dây Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ảnh: V.Dũng
Lên top