Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm của nguyên Trưởng Công an Bình Chánh, TPHCM

Hai bị cáo chỉ làm công ăn lương thì bị xử tội, còn chủ khách sạn lại lọt tội. Ảnh: P.B
Hai bị cáo chỉ làm công ăn lương thì bị xử tội, còn chủ khách sạn lại lọt tội. Ảnh: P.B
Hai bị cáo chỉ làm công ăn lương thì bị xử tội, còn chủ khách sạn lại lọt tội. Ảnh: P.B