Đấu giá biển số xe: Thực tế đang có vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu

Nhu cầu biển số đẹp rất cao nhưng chưa thể trở thành tài sản của người dân. Ảnh: TL.
Nhu cầu biển số đẹp rất cao nhưng chưa thể trở thành tài sản của người dân. Ảnh: TL.
Nhu cầu biển số đẹp rất cao nhưng chưa thể trở thành tài sản của người dân. Ảnh: TL.
Lên top