Đầu độc rừng thông Lâm Đồng: Bắt thêm nghi phạm “phá rừng chuyên nghiệp”

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá hơn 10 ha rừng ở Lâm Đồng ( Ảnh: K.L)
Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá hơn 10 ha rừng ở Lâm Đồng ( Ảnh: K.L)
Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ phá hơn 10 ha rừng ở Lâm Đồng ( Ảnh: K.L)
Lên top