Đất nghìn tỉ được Đà Nẵng bán cho Phan Văn Anh Vũ với giá “bèo”

Cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.
Cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.
Cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh.
Lên top