Đập sữa tại siêu thị, ông bố “lĩnh” 9 tháng tù treo