Đạo diễn Việt Tú: Bản án xã hội và nghề nghiệp là quan trọng nhất

Đạo diễn Việt Tú tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15.11.
Đạo diễn Việt Tú tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15.11.
Đạo diễn Việt Tú tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15.11.
Lên top