Đạo chích trộm gần 1 tỉ đồng của nhà chùa

Đạo chích Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Đạo chích Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Đạo chích Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Lên top