Đánh sập đường mua bán giấy phép lái xe giả tại Đắk Nông

Cách đối tượng trong đường dây làm giấy phép lái xe giả tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Cách đối tượng trong đường dây làm giấy phép lái xe giả tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Cách đối tượng trong đường dây làm giấy phép lái xe giả tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Lên top