Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy do người nước ngoài điều hành

Cơ quan chức năng thu giữ ma túy với số lượng lớn. Ảnh Ban chỉ đạo 389 cung cấp.
Cơ quan chức năng thu giữ ma túy với số lượng lớn. Ảnh Ban chỉ đạo 389 cung cấp.
Cơ quan chức năng thu giữ ma túy với số lượng lớn. Ảnh Ban chỉ đạo 389 cung cấp.
Lên top