Đánh sập đường dây lớn chuyên sản xuất tiền giả siêu tinh vi

Các đối tượng rao bán tiền giả trên mạng. Ảnh: LX
Các đối tượng rao bán tiền giả trên mạng. Ảnh: LX
Các đối tượng rao bán tiền giả trên mạng. Ảnh: LX
Lên top