Đánh người vì 300 nghìn đồng rồi lấy tấm gỗ đâm vào cổ thượng uý công an

Đối tượng Huỳnh Huy Vũ tại trụ sở công an. Ảnh: T.X
Đối tượng Huỳnh Huy Vũ tại trụ sở công an. Ảnh: T.X
Đối tượng Huỳnh Huy Vũ tại trụ sở công an. Ảnh: T.X
Lên top