Đánh hội đồng, bắn đạn bị vào đầu đồng nghiệp vì mâu thuẫn chỗ làm

Lên top