Đánh gục bạn gái rồi đến chốt kiểm dịch tự thú

Nghi phạm đánh gục bạn gái rồi đến chốt kiểm dịch tự tự thú. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm đánh gục bạn gái rồi đến chốt kiểm dịch tự tự thú. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm đánh gục bạn gái rồi đến chốt kiểm dịch tự tự thú. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top