Đánh bạc chưa đủ còn xách rựa chém người tử vong

Đối tượng Út tại cơ quan công an.
Đối tượng Út tại cơ quan công an.
Đối tượng Út tại cơ quan công an.
Lên top