Đang xử lý xe tải ở Gia Lai chở 2 cây bằng lăng cổ thụ trái phép

Chiếc xe tải chở 2 cây bằng lăng cổ thụ bị tạm giữ. Ảnh HP
Chiếc xe tải chở 2 cây bằng lăng cổ thụ bị tạm giữ. Ảnh HP
Chiếc xe tải chở 2 cây bằng lăng cổ thụ bị tạm giữ. Ảnh HP
Lên top