Đang xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm

Giang Kim Đạt ở phiên sơ thẩm. Ảnh: PV
Giang Kim Đạt ở phiên sơ thẩm. Ảnh: PV