Đang vận chuyển ma túy từ Quảng Trị về Đà Nẵng thì bị bắt

Số ma túy là lực lượng công an thu được trên xe đối tượng Bằng. ảnh: Công an cung cấp.
Số ma túy là lực lượng công an thu được trên xe đối tượng Bằng. ảnh: Công an cung cấp.
Số ma túy là lực lượng công an thu được trên xe đối tượng Bằng. ảnh: Công an cung cấp.
Lên top