Đang tuyên án, hai cựu tướng công an phải vào phòng y tế

Bị cáo Phan Văn Vĩnh được đưa vào phòng y tế.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh được đưa vào phòng y tế.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh được đưa vào phòng y tế.
Lên top