Đăng tin cấm bán hàng online, 1 người bị công an mời làm việc

Chủ tài khoản Facebook "Thu Nguyen Kim" chỉ bị nhắc nhở và cam kết không tái phạm. Ảnh: AP.
Chủ tài khoản Facebook "Thu Nguyen Kim" chỉ bị nhắc nhở và cam kết không tái phạm. Ảnh: AP.
Chủ tài khoản Facebook "Thu Nguyen Kim" chỉ bị nhắc nhở và cam kết không tái phạm. Ảnh: AP.
Lên top