Đăng tải văn bản giả mạo của UBND tỉnh để đùa bạn ngày cá tháng tư

Văn bản giả mạo UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh
Văn bản giả mạo UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh
Văn bản giả mạo UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh
Lên top